BORDROLAMA HİZMETİ

 

BORDROLAMA HİZMETİ

 

Deneyimli bordro uzmanları ve mali müşavirlerden oluşan ekibimiz ile yürürlükteki mevzuat ve şirket politikaları doğrultusunda, iş ortaklarımızın bordro süreçlerini takip ederek aylık olarak bordro kaydının oluşturulmasında destek hizmet sunuyoruz. Bordrolama hizmetimiz ile firmaların ana iş kollarına odaklanmaları ve maliyetlerinin daha aşağıya çekilmesi hedeflenmektedir.

BORDROLAMA HİZMET KAPSAMI

 

BORDROLAMA HİZMET KAPSAMI

 

Çalışan bazında normal kazanç, fazla mesai, prim ve diğer ödenekler ile yasal kesinti ve net ödemeyi gösteren ücret tediye bordroları, Ödeme listelerinin ve elektronik ortamda banka listeleri, SGK işe giriş ve çıkışların, eksik gün bildirimlerinin, puantaj kayıtlarının ve iş göremezlik bildirimlerinin mevzuata uygun olarak ve yasal süresi içerisinde yerine getirilmesi. İstirahat girişleri, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerin oluşturularak şirkete ulaştırılması. SGK İstihdam teşviklerinden hızlı, doğru ve eksiksiz olarak hesaplıyor ve faydalandırıyoruz. Türkiye'nin karmaşık bordro ve iş kanunu ve personel yönetimine dair mevzuatlar ile ilgili uyumluluk sağlamanız için çözümler öneriyoruz.

BORDROLAMA EKİBİMİZ

 

BORDROLAMA EKİBİMİZ

 

Konularında deneyim sahibi ve akademik alt yapıya sahip bordro uzmanlarımız ve mali müşavirlerimizden oluşan ekibimiz ile profesyonel ellerdesiniz.