6331 sayılı Kanununun 6. maddesinde belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda yönetilebilmesi hedeflenerek iş yeri bilgi yönetim sisteminin ilk uygulaması olan “elektronik işyeri hekim uygulaması” başlatılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 31.12.2017 tarihinden itibaren İşyeri Hekimlerinin E-Reçete ve E-İmza Medula entegrasyonunu devreye almaya çalıştığı bu uygulamada, İşyerlerinde çalışan 4/a statüsündeki kişiler için düzenlenecek reçetelerin karşılanabilmesi için, işyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankası uygulamasında kaydı olup, İSG-KATİP üzerinden de görevlendirilmelerinin bulunması gerekmektedir.

İşyeri hekimlerinin E-Reçete düzenleyebilmeleri için; Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Uygulamaları altında yer alan e-reçete web servisinin entegre edildiği bir otomasyon teminin ve 31.12.2017 tarihinde zorunlu olması planlanan imzalı e-reçete işlemleri için elektronik imza teminin yapılması gerekmektedir.

İşyeri Hekimliği/Revir Programı Nasıl çalışır?

İşyeri hekimliği yazılımı, kurumsal işletmelerin sağlık birimlerinin, Ortak Sağlık Birimlerinin ve bireysel çalışan işyeri hekimlerinin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecek bir sağlık otomasyon yazılımıdır. İşyeri hekimliği yazılımı, sağlık biriminde ana hizmet ve süreçlerinin bilgisayar ortamında kolay, düzenli ve güvenilir bir biçimde yönetilebilmesi sağlar. Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla fonksiyonel modüller halinde hazırlanmıştır.

Web tabanlı Online çalışabilme özelliği sayesinde tüm işletim sistemlerinde ve internet tarayıcılarında sorunsuz çalışmaktadır.

Geliştirdiğimiz program ile İşyeri Hekimleri E-Reçete yazabilirken birçok farklı fonksiyonu ile Ortak Sağlık Yönetim sistemi olarak değerlendirilebilecektir.

Programın Fonksiyonları

  • E-Reçete entegrasyonu

  • Periyodik/klinik muayenelerin takibi

  • Personel Sağlık Dosyası/Arşiv

  • İş Kazaları takibi

  • Sağlık Taramaları Takibi

İşyeri hekimliği yazılımımız Bakanlığın iş yeri bilgi yönetim sistemine dahil edilecek aşamalara uygun olarak geliştirilmiştir.

E-Reçete Kayıt için gerekli işlemler nelerdir?

İşyeri hekimlerinin e-reçete düzenleyebilmeleri için; Sosyal Güvenlik Kurumu Medula Uygulamaları altında yer alan e-reçete web servisinin entegre edildiği bir otomasyon teminin ve 31.12.2017 tarihinde zorunlu olması planlanan imzalı e-reçete işlemleri için elektronik imza teminin yapılması önem arz etmektedir.

NOT: İşyeri hekimi tarafından yazılan reçetelerin ödenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır.

- İşyeri hekiminin Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasına kayıtlı olması gerekmektedir. Kayıt işlemi için İl Sağlık Müdürlüklerine müracaat edilmelidir.

Kayıt kontrolü için: http://sbu2.saglik.gov.tr/drbilgi

- İşyeri hekimliği sertifikasının vize süresinin dolması nedeniyle İSG-KATİP’te geçersiz duruma düşmemiş olması gerekmektedir. Vize işlemleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Sertifika durumu İSG-KATİP’e e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ilgili hekimin “Sertifikalar” sayfasından kontrol edilebilmektedir.

- İşyeri hekiminin reçete düzenlediği kişinin çalıştığı işyeri ile İSG-KATİP üzerinden sözleşmesinin bulunması gerekmektedir. Sözleşme durumu İSG-KATİP’e e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ilgili hekimin “Sözleşmeler” sayfasından kontrol edilebilmektedir.

- OSGB’de çalışan işyeri hekimlerinin dışa görevlendirmesinin (ilgili işyerine ataması) bulunması gerekmektedir.

E-reçete kullanım kılavuzu için aşağıdaki dosya linkine tıklayınız. (Yazılım firmaları içindir)