İK SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

 

İK SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

 

21. Yüzyılda teknolojik altyapı, finansal sermaye gibi kaynakların yanında, rekabetin gün geçtikçe arttığı iş dünyasında kurumların rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için insan, kazanılması ve elde tutulması en zor, ancak başarı için en kritik kaynaktır. İnsan Kaynağının yüksek performans ve en verimli şekilde kullanımını sağlayabilmek ancak firmanın insan kaynakları yönetimini etkin bir şekilde kullanımı ile sağlanabilmektedir. Stratejik ve hassas bir süreç olarak ele alınması gereken insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonları ile firmaların hedefleri göz önünde bulundurarak,kuruma özgü tasarlanır.Profesyonel insan kaynakları danışmanlarımız tarafından kurulan bu sistemlerin, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak sistemler hayata geçirilmektedir.

İK SÜREÇ DANIŞMANLIĞI KAPSAMI

 

İK SÜREÇ DANIŞMANLIĞI KAPSAMI

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinizi tüm fonksiyonlarıyla firmaların hedefleri göz önünde bulundurarak kurguluyoruz. İnsan Kaynakları alanında profesyonel ve akademik alt yapısı olan insan kaynakları danışmanları tarafından kurulan bu sistemlerin, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması için gerekli alt yapı çalışmaları yapılarak sistemler revize edilir ya da yeniden tasarlanarak hayata geçirilmektedir.

İK SÜREÇ DANIŞMANLIĞININ FAYDALARI

 

İK SÜREÇ DANIŞMANLIĞININ FAYDALARI

 

Danışmanlık süreci, İnsan Kaynakları departmanının işlevlerini kolaylaştırırken, birçok konuda Standardizasyonu sağlarken süreçlerinizin farklı bir bakış açısı ile gözden geçirilerek eksik yönlerinizi tespit etmenize olanak sunar. İnsan Kaynağının kurum içerisinde konumlanmasını, firmanızın kurumsal imaj ve saygınlığını artmasına yön verecektir.