KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

 

Kişisel verilerin korunması 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı kanun ile resmiyet kazanmıştır. Kişisel verileri koruma kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

KVKK SÜREÇ DANIŞMANLIĞI NEDİR?

 

KVKK SÜREÇ DANIŞMANLIĞI NEDİR?

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile işletmeler veri güvenliği konusundaki standartlarını yükseltecekleri ya da uyumlaştıracakları bir sürece geçmeleri gerekliliği doğmuştur. Bu gereklilikle beraber firmaların süreçlerini KVKK kapsamında uygun hale getirmek ve bu süreçlerini firma yetkililerinin yöneteceği sistematiği oluşturmak adına sağladığımız destek hizmetidir.

KVKK SÜREÇ DANIŞMANLIĞI İÇERİĞİ NEDİR?

 

KVKK SÜREÇ DANIŞMANLIĞI İÇERİĞİ NEDİR?

 

GÜNEŞ İnsan Kaynakları & Danışmanlık profesyonel ekibi öncelikle kurumunuz bünyesindeki durum tespitini yaparak, tarafınıza tespit edilen ve yapılması gerekenler yönünde detaylı bir rapor hazırlar. KVKK Süreç danışmanlık hizmet adımları ile firmanızı bu çerçevede uygun hale getirir. KVKK Süreç Danışmanlık hizmetimizde yer alan başlıkları aşağıdaki gibi belirtmiş olsak da danışmanlık sürecinde birçok alt başlıklar ile süreçleriniz baştan uca gözden geçirilecektir.

KVKK DANIŞMANLARIMIZ

 

KVKK DANIŞMANLARIMIZ

 

Danışmanlık Hizmetimizi, İnsan Kaynakları Profesyonelleri, Bilişim Teknolojileri Uzmanı (“IT”) ve Avukatlarımızdan oluşan ekiplerimiz yürütmektedir. GÜNEŞ İnsan Kaynakları & Danışmanlık kişisel verilerin korunması kanunu veri güvenliğine dair teknik ve hukuki ihtiyaçlarınız karşılanacaktır. Ekibimizin kişisel verilerin korunması hukukuna dair genel tecrübesinin yanında, uygulamaya dair farklı sektörlerdeki tecrübesi ile Danışmanlık Hizmetimize değer katacaktır.

KVKK SÜREÇ DANIŞMANLIĞI HİZMET KAPSAMI