Eğitimin Amacı: Bu eğitim mülakat becerilerini geliştirmek ve mülakatçıların iyi bir görüşme geçirmesini sağlayacak pratikleri ve teknikleri öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu eğitimde mülakat davranışları ve mülakat tipleri öğretilecektir. Daha iyi bir mülakat gerçekleştirmek ve işe kabul edilmek için neler yapılması gerektiği konusunda net bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

Eğitimin Kapsamı: Bu eğitim programı işe alım görüşmelerini verimli ve daha kazanma odaklı hale getirmek için bazı pratikleri kapsamaktadır. İşe alım uzmanları ve işe alımda rol alan firma yetkilileri en iyi personeli seçebilecek, adaylar ise verimli bir mülakat süreci geçirebileceklerdir. Uygulamalı eğitimimiz ile işe alım sürecinde rol alan yetkililerinin daha doğru analizler ile sürece hakim olmaları hedeflenmektedir.

Eğitim Sonunda Kazanılacaklar: Mülakat Teknikleri eğitimi programında adayın doğru değerlendirilmesi ve pozisyona uygun adayın seçiminin yapılabilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.Eğitim yaygın olarak kullanılan mülakat türleri ve sürecin her biri için nasıl yapılandırıldığı hakkında Katılımcıları bilgilendirmekte ve Katılımcılara her bir mülakat türünü deneyimleme olanağı sağlamaktadır.

Katılımcı Profili: İnsan Kaynakları Departmanı Yöneticileri, İnsan Kaynakları Departmanında Çalışanlar, İK İşe Alım Uzmanları, Yönetici ve Yönetici Adayları, İşverenler ve İşveren Vekilleri.

Süre : 2 gün (14 saat)

Eğitim İçeriği:

 • Mülakat Nedir?
 • Mülakat Neden Önemlidir?
 • İletişimin Mülakata Etkisi
 • Yönetici seçmek, önemli görevleri tanımlamak
 • İşletmelerin hangi alanına hangi eleman değerlendirmesi
 • İş tanımlarının değerlendirilmesi ve sunulması
 • İşletme yapılarındaki insan kaynaklarının değeri
 • Görüşme teknikleri
  • Yapısal
  • Sunum
  • Durumsal
  • Davranışsal
 • Mülakatta kullanılan ana teknikler
 • Mülakat Yöntemleri
 • Mülakat Çeşitleri
 • Yetkinlik Kavramı (yetkinlik inceleme)
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Tekniği
 • Takip Soruları Ne Zaman Sorulmalı?
 • Kişisel özellikleri değerlendirme
  • Fiziksel
  • Bilgi
  • Zeka
  • Özel beceriler
  • İlgi alanları belirleme
  • Kişilik özellikleri
  • Genel koşullara uyum
 • Özgeçmiş inceleme
  • Görüşmeyi Planlamak
  • Görüşmede öğrenilmesi gerekenler
  • Görüşme tekniklerinin kullanımı
  • Birebir görüşme
  • Sıralı Görüşme
  • Panel Görüşme
  • Telefon görüşmesi
  • Skype görüşmeleri
 • Mülakat Sürecinde Yapılan Hatalar
 • Mülakata Hazırlık
  • Mülakatçının Hazırlanması
  • Adayı Hazırlamak
  • Görüşme Ortamının Önemi
 • Mülakat Süreci
  • Mülakat yapanın Sorumlulukları
  • Mülakat Nasıl Yönetilir?
  • Mülakatta İletişim Teknikleri
 • Örneklerle Yetkinlikler Sorgulama Çalışmaları
  • Soru Çeşitleri
  • Soru Sorarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
  • Star tekniği
  • Hangi pozisyon için hangi soru
 • Sözel olmayan işaretlerin tanımlanması
 • Mesleki görünüm değerlendirmeleri
 • Mülakatı Bitirme, görüşme tamamlama
 • Ret cevaplarının tasarlanması
 • Uygulama + Video
 • Takım çalışmaları ve test uygulamaları