Eğitimin Amacı: Performans yönetimi kavramı ve değerlendirme sistemleri konularında katılımcıları bilgilendirmek, kurumun hedeflerini çalışan hedefi haline getirmek ve örnek uygulamalar ile performans değerlendirme sistemini geliştirebilecek ve yönetebilecek seviyede konulardaki yetkinliklerini geliştirmektir.

Eğitimin Kapsamı: Eğitimimizde performans yönetim sisteminin oluşturulmasında ya da geliştirilmesinde rol alan üyelerin, performans sisteminin amaç ve hedeflerini anlamalarını sağlamaktır. Örnek uygulamalar ile sistemin kurgulanmasında farklı bakış açıları katmaktır.

Eğitim Sonunda Kazanılacaklar: Etkili eğitimler vermenin anahtarı olan  temel sunuş becerisini, etkili ve ikna edici bir eğitim programın nasıl ve hangi noktalara dikkat edilerek hazırlanabileceğini göstermek.

Katılımcı Profili: İnsan Kaynakları Departmanı Yöneticileri, İnsan Kaynakları Departmanında Çalışanlar, Yönetici ve Yönetici Adayları, Performans Değerlendirme Sisteminin Kuruluşundan ve Geliştirilmesinden Sorumlu Olan Kişiler, İşverenler ve İşveren Vekilleri.

Süre : 2 gün (14 saat)

Eğitim İçeriği:

Performans Yönetimi Nedir?

 • Performans Yönetimi Amaçları
 • Performans Değerlendirme ve Performans Yönetimi Arasındaki Fark
 • Performans Yönetimi İş Süreçlerinin Oluşturulması
 • Performans Yönetiminde İnsan Kaynakları Faaliyet Alanı
 • Performans Yönetiminde Proje Ekibinin Sorumlulukları
 • Performans Yönetimi Adımları

Performans Değerlendirme Sistemi

 • Performans Değerlendirmede Temel Kriterler
 • Geleneksel ve Modern Performans Değerlendirme Yöntemleri
 • Performans Değerlendirme Adımları
 • Performans Değerlendirme Hukuk Boyutu
 • Performans Değerlendirme Kapsamında Değerlendirici ve Değerlendirilenin Rolü
 • Performans Değerlendirme Kriterleri
 • İş / Hedef Bazlı Performans Değerlendirme
 • Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme
 • Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu Oluşturulması
 • Performans Değerlendirme ve Performans Yönetim Sistemi Kurulumu
 • Performans Değerlendirme ve Performans Yönetimi Sistemi
 • Uygulanması ve Denetimi

Performans Değerlendirme Görüşmeleri Yönetimi

 • Performans Değerlendirme Görüşmeleri Niteliği ve Amaçları
 • Performans Geri Bildirim Görüşmesi Yönetimi
 • Performans Geri Bildirim Formu Kritik Noktaları